คำแนะนำการใช้บทเรียน   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     โครงสร้างรายวิชา       คำอธิบายรายวิชา 
               หน่วยที่  3  องค์ประกอบและหลักการทำงานคอมพิวเตอร์           หน่วยที่  4  หลักการแก้ปัญหา
         
    
         หน่วยที่  1  ระบบสื่อสารข้อมูล

 กิจกรรมประจำหน่วย
 การสื่อสารข้อมูล
        ความหมายและองค์ประกอบ
        รูปแบบทิศทางของการสื่อสารข้อมูล
        บทบาทของการสื่อสารข้อมูล
        ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
 เครือข่ายคอมพิวเตอร
        ความหมายและองค์ประกอบ
        รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
        ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร
        ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร
 การค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
        สิ่งจำเป็นในการสืบค้นหาข้อมูล             
        โปรแกรมสืบค้นหาข้อมูล                     
        ประเภทการสืบค้นข้อมูล             
        วิธีสืบค้นข้อมูล      
        การสืบค้นข้อมูลใน google      
        การสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ yahoo
 การใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์       
        ลักษณะเด่นของอีเมล    
        ระบบการทำงานของอีเมล์     
        วิธีการสมัครจดหมายอิเล็กทรอนิกส์     
        วิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    
        วิธีการเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์     
        วิธีการตอบกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบฝึกหัดบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

            จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Mail) หรือที่เรารู้จักดีในชื่ออีเมลเป็นอีกหนึ่งบริการบนอินเตอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมอย่างสูง  เนื่องจากเป็นบริการการติดต่อสื่อสารที่สร้างความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานให้กับผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน จึงได้มีบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากมาย

ความหมายของอีเมล

            อีเมล (Electronic  Mail)  คือ  วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยตัวอักษโดยใช้วิธีการส่งข้อความในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งไปยังผู้รับ

ลักษณะเด่นของอีเมล

          การที่บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรืออีเมลนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขี้น กว่าการส่งจดหมายธรรมดาในปัจจุบัน  ็เนื่องจากมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปดังนี้
          1.  ความรวดเร็ว การสื่อสารด้วยอีเมลนั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการส่งจดหมายธรรมดา  ไม่ว่าเราจะส่งไปยังผู้รับที่อยู่ ณ บริเวณใดของโลก  เช่น  การส่งอีเมลไปยังต่างประเทศจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที  ในขณะที่การใช้จดหมายนั้นกลับต้องใช้เวลาหลายวัน คุณสมบัติข้อนี้ของอีเมลนัยว่าเป็นข้อได้เปรียบเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการติดต่อสื่อสารในบางครั้งต้องอาศัยความเร็วเป็นสิ่งสำคัญ  เช่น  การติดต่อธุรกิจต่างๆ  เป็นต้น
          2.  ความประหยัด  ในการใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสาร เราแทบจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  เพิ่มขึ้นจากปกติ เพียงแค่เสียค่าใช้จ่ายในตอนติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  ต่างจากการสื่อสารประเภทอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมาย  หรือการโทรศัพท์นั้นก็ล้วนแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระยะทางของผู้ที่เราทำการติดต่อสื่อสารด้วย
          3. ความสะดวก  การติดต่อสื่อสารด้วยอีเมลนั้นสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน  คือ  เราสามารถทำได้ทั้งที่บ้าน  และทำงานได้ทันที  โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการส่ง  เหมือนกับ
การส่งจดหมายทั่วไป  


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา